Spółdzielnia Socjalna PRIMA jest przedsiębiorstwem społecznym, łączącym cechy podmiotu gospodarczego oraz organizacji pozarządowej. Została utworzona przez dwa podmioty prawne: Gminę Pcim oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Pcimiu. Wpis do rejestru przedsiębiorców Spółdzielnia uzyskała 5 grudnia 2012 roku.

Na rozpoczęcie działalności Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie w ramach realizowanego projektu w programie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dofinansowanie jest realizowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W roku 2015 Spółdzielnia Socjalna PRIMA została wybrana Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej.

 Głównym profilem działalności Spółdzielni jest obsługa stołówek szkolnych w Gminie Pcim.

Ponadto PRIMA realizuje cateringi - obsługę imprez, szkoleń, a także pikników plenerowych.

Dodatkową działalnością jest produkcja i sprzedaż wyrobów własnych: pierogów, uszek, krokietów, gołąbków, a także przysmaków zamkniętych w słoiczkach - dżemów, konfitur, smalcu, itd.

Działalność na rzecz lokalnej społeczności Spółdzielnia realizuje poprzez organizację warsztatów edukacji żywieniowej.