Uczniowie objęci dożywianiem GOPS

Wydawanie posiłków dla uczniów objętych dożywianiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu odbywa się na podstawie zlecenia z GOPS.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł.

Wniosek o przyznanie pomocy w formie dożywiania wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje o możliwości otrzymania pomocy w formie dożywiania można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pcimiu, budynek Urzędu Gminy w Pcimiu - parter, telefonicznie 122749102 lub na stronie internetowej http://www.gminapcim.pl/tresci/gops-kontakt.html