Iformujemy, że od dnia 1 września 2019 zmienił się cennik posiłków w Spółdzielni Socjalnej PRIMA. 

Reulamin i cennik w formacie pdf dostępne są tutaj.