Iformujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 zmienił się regulamin i cennik posiłków w Spółdzielni Socjalnej PRIMA. 

Reulamin i cennik w formacie pdf dostępne są tutaj.